ขายบัญชี Facebook

ติดตามการแก้ปัญหาต่างๆ ของบัญชีโฆษณา Facebook (ฟรี)

ขายบัญชี Facebook สำหรับยิงโฆษณา

ขายบัญชี Facebook สำหรับยิงโฆษณา ทำการตลาดผ่าน Facebook ทำธุรกิจในระบบออนไลน์ มหาแอดมี บัญชีโฆษณา Facebook ที่ผ่านการ ยืนยันตัวตน มาแล้ว แม้ว่าเดิมทีเฟสเหล่านี้จะเคยเป็นเฟส ส่วนตัว แต่ได้ผ่านเกณฑ์การยืนยันสิทธิมาทั้งหมดแล้วดังนั้นจาก เฟสบุ๊คส่วนตัวจึงกลายเป็น เฟสเขียว ที่สามารถ ยิงแอด ได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องการถูกยืนยันสิทธิอีก

บัญชีเฟสบุ๊ค เขียว 2 บรรทัด และ เขียว 3 บรรทัด คืออะไร ดูยังไง

เฟสเขียว 2 บรรดทัด และ เฟสเขียว 3 บรรทัด เป็นเฟสบุ๊คสำหรับการโฆษณาที่มีการยืนยันตัวตนมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดูว่าเฟสเช่นนี้ ดูยังไง สามารถกดเข้าดูในรายละเอียดของตัวจัดการโฆษณาได้เลย โดยเฟสคุณภาพสำหรับการใช้โฆษณาเช่นนี้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการคืนสิทธิ เนื่องจากเป็นที่ต้องการในกลุ่มนักทำการตลาดผ่าน Facebook เป็นอย่างมาก จึงใช้เวลาในการทำและ วิธีทำ ที่ต่างจากการเปิดใช้งานเฟสบุ๊คทั่วไป และต้องมีความชำนาญอีกทั้งมีความรู้ในด้านนี้เท่านั้นจึงจะสามารถปั้นเฟสบุ๊คเช่นนี้ออกมาจำหน่ายได้

เฟสเขียว 2 บรรทัด (273)

  • เฟสเขียว 2 บรรทัด เป็นเฟสที่เหมาะสำหรับการใช้ทำโฆษณามากที่สุด
  • เป็นเฟสที่ทำการยืนยันสิทธิมาก่อน 1 ครั้ง
  • ในหน้าโฆษณาจะมี กล่องข้อความสีเขียวความยาว 2 บรรทัด
  • 273 มาจากรหัสหลัง URL เวลาสร้างเฟสเขียว 2 บรรทัด
  • ถ้าหากเฟสเขียว 2 บรรทัด ติดแดง สามารถแก้เป็น เฟสเขียว 3 บรรทัดได้

เฟสเขียว 3 บรรทัด (902)

  • เฟสเขียว 3 บรรทัด เป็นเฟสบุ๊คที่เหมาะกับการ Backup บัญชีโฆษณาหรือแก้ปัญหาบัญชีโฆษณา
  • เป็นเฟสที่ทำการยืนยันสิทธิมาก่อน 2 ครั้ง
  • ในหน้าโฆษณาจะมี กล่องข้อความสีเขียวความยาว 3 บรรทัด
  • 902 มาจากรหัสหลัง URL เวลาสร้างเฟสเขียว 3 บรรทัด
  • เฟสเขียว 3 บรรทัดจะมีอายุ 30 วัน โดยประมาณ